Izlietoto bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”.

“Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO” un Valsts izglītības satura centru aicina Latvijas pirmsskolas, vispārējās, interešu un profesionālās izglītības iestādes iesaistīties izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!” 2018./2019. mācību gadā. Piedaloties konkursā, ikkatrs tā dalībnieks veicinās videi kaitīgu preču nenonākšanu dabā un to pārstrādi otrreizējās izejvielās, saudzējot vidi un taupot resursus.
Pievienojoties “Zaļā josta”, esam uzsākuši cīņu ar videi kaitīgiem atkritumiem–izlietotām baterijām, un piedalāmies izlietoto bateriju vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai!”.
Konkursā aicināti iesaistīties arī Jūs, cienijamie vecāki, nesot uz pirmsskolas izglītības iestādi izlietotās baterijas, un ievietojot tās, tām paredzētajās urnās katras grupas gardorobē un pie ieejas aktu zālē.