Programmas

Pirmsskolas izglītības iestāde realizē 10 programmas:

 1. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem.
Programmas kods 01015311

2. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.
Programmas kods 01015611

3. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem.
Programmas kods 01015711

4. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
Programmas kods 01015811

5. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Programmas kods 01015911

6. Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem.
Programmas kods 01015321

7. Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.
Programmas kods 01015621

8. Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem.
Programmas kods 01015721

9. Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
Programmas kods 01015821

10. Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Programmas kods 01015921

Realizē Interešu izglītības autorprogrammu

„Mākslinieciskā izpausme mūzikā”