Daugavpils pilsētas 2.speciālajā pirmsskolas izglītības iestāde, laika posmā no 20. – 23.septembrim, piedalījās Eiropas sporta nedēļa 2016, BeActive. Eiropas Komisija par Eiropas Sporta nedēļas galveno mērķi ir izvirzījusi eiropiešu vidū veicināt kustīgu, aktīvu dzīvesveidu. Arī mūsu pirmsskolas izglītības iestāde īpašu vērību pievērš bērnu motoro spēju attīstībai. Šogad dalība pasākumā bija īpaši svarīga, jo tika nolemts pārbaudīt jauniegūto trenažieru izturību un kopīgiem spēkiem uzstādīt pirmos rekordus pirmsskolas izglītības iestādē. Lasīt vairāk…

01

Daugavpils pilsētas 2. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes 2.grupa „Mārīte”, ar skolotājām Vitu Girsu, Valentīnu Ariševu un speciālo skolotāju Irinu Jukšu, 2015./2016. mācību gada sākumā uzsāka dalību programmā „Cūkmena detektīvi”. 2016.gada 26. maijā programma noslēdzās ar paša Cūkmena vizīti pirmsskolas izglītības iestādē. Bērni kopā ar Cūkmenu pētīja meža karti, kurā mēģināja atrast visu  alfabētu, dziedāja un dejoja Cūkmena himnu, un protams nodeva Cūkmena detektīvu zvērestu, solot nekad un nekur nemēslot. Lasīt vairāk…

Jau par tradīciju ir kļuvis katru gadu 16.martā Daugavpils pilsētas 2.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē uzņemt viesus. Arī šogad sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldi pirmsskolas izglītības iestādē Solomona Mihoelsa dzimtajā mājā, Mihoelsa ielā 4, tika atzīmēta novadnieka dzimšanas diena. Lasīt vairāk…

2015.gads Daugavpils pilsētas 2.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē sākās ar vērienīgām izmaiņām. Līdz ar  gada sākumu iestādē pēctecīgi cits pēc cita tika veikti ilgi lolotie un cerētie remontdarbi. Lasīt vairāk…