Katrs novembris pirmsskolas izglītības iestādes dzīvē ir notikumiem bagāts mēnesis. Šajā Latvijai tik nozīmīgajā mēnesī, arī Daugavpils pilsētas 2.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē tika organizēti vairāki pasākumi patriotisko jūtu attīstībai. Lasīt vairāk…

Jau ceturto gadu pēc kārtas Daugavpils pilsētas 2. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde piedalās UNESCO nedēļas aktivitātēs kultūras mantojuma apzināšanā. UNESCO nedēļa norisinājās no 2017. gada 9. līdz 15. oktobrim.
Atzīmējot mūsdienu pasaules mainīgo dabu, aktuāls kļūst jautājums par vērtībām, kas vieno un sniedz stabilitātes, piederības un sakņu izjūtu. Lasīt vairāk…

Esam Akctīvi

30.09.17

Katru gadu mēs, Daugavpils pilsētas 2.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi un sklotāji, aktīvi iesaistāmies Eiropas Sporta nedēļa Latvijā un visā Eiropā sportiskajās aktivitātēs, kuras organizējam savā pirmsskolā. Šogad tā norisinājās no 23. līdz 30. septembrim. Lasīt vairāk…

Kā katru gadu arī šajā gadā visa pirmsskolas izglītības iestāde vienojās lielā Miķeļdienas svinību aplī.

Miķeļdiena pēc būtības ir rudens saulgriežu svētki, kurus svinam 29. septembrī, Lasīt vairāk…

Veselības nedēļa jeb MOVE  ir ikgadēja lielākā Eiropas “sports visiem” kampaņa, kuras vīzija ir līdz 2020.gadam iesaistīt fiziskajās aktivitātēs par 100 miljoniem vairāk eiropiešu. Jau otro gadu pēc kārtas tajā piedalās arī Daugavpils pilsētas 2.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, piedāvājot saviem audzēkņiem un viņu vecākiem sportiskas, veselīgas un fiziskas aktivitātes. Lasīt vairāk…

Daugavpils pilsētas 2.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde kopā ar Lietuvas Šeduvas pirmsskolas izglītības iestādi 2017.gada 27.aprīlī Lietuvā organizēja starptautisko konferenci „Kolēģis kolēģim”, kurā pirmsskolas izglītības iestāžu delegāti dalījās savā pedagoģiskā darba pieredzē darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Lasīt vairāk…

Kā ziņo pasākuma organizatori, šogad Lielās Talkas laikā tika sakopts rekordliels skaits talkošanas vietu – gandrīz 2000 vietas Latvijā un arī Eiropā, bet talkotāju skaits ir sasniedzis vismaz 200 000 cilvēku. Arī Daugavpils pilsētas 2.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi un skolotāji bija šo talkotāju vidu. Lasīt vairāk…

Katru gadu bērnudārzā tiek atzīmētas Lieldienas. Lieldienas – lielākie svētki kristīgajā pasaulē, kad tiek godināta Kristus augšāmcelšanās. Tāpat šī diena tiek atzīmēta arī tautas tradīciju garā – ar šūpošanos, olu ripināšanu un dziedāšanu.

Visas grupas gatavo īpašus priekšnesumus par svētku tēmu, iet rotaļās, dzied dziesmas, un kā jau lieldienās pienākās meklē un ripina olas, sitās ar tām. Lasīt vairāk…

Daugavpils pilsētas 2.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē ir veiksmīgi aizvadīts Erasmus+ projekts „Mūsu meiteņu Profesionālās izglītības stažēšanās Eiropā” (Our girls at Vocational Education Traineeship in Europe), projekts ilga no 12. līdz 25. martam. Lasīt vairāk…

  Jau kopš 2014.gada vecākiem tiek piedāvāt iesaistīties „Vecāku klubiņā”, kura mērķis ir sniegt praktisku, teorētisku un emocionālu atbalstu bērnu ar īpašām vajadzībām izglītošanā, audzināšanā un vispārējā viņa izpratnē, kā arī tiek meklētas atbildes uz dažādiem, vecākus interesējošiem, jautājumiem.
Tā arī š.g. pirmajā tikšanās reizē apspriedei tika piedāvāta tēma: „Emocionālā saspringuma noņemšanas iesējās caur mūziku mājās”. Lasīt vairāk…