Kolektīvs

Administrācija

Direktora vietniece pirmsskolas izglītības jautājumos – Vija Larionova

Izglītības metodiķe – Zane Novicka

Speciālisti

Speciālo psihisko attīstības noviržu pirmsskolas izglītības skolotājas:

Irina Jukša;  Inga Žuļibina

Izglītības psihologs: Violeta Smuļko

Logopēdi: Ludmila Ģermane; Irina Jukša

Medicīniskais atbalsts

Ārsts – Jeļena Sargsjane

Medicīnas māsa – Lidija Bičkovska

Fizioterapeits – Inna Dobkeviča

Masieris – Larisa Savicka

Pedagogi

Sporta skolotāja – Larisa Silova

Mūzikas skolotāja – Valentīna Ariševa

Latviešu valodas skolotāja – Līga Mežaka

Pirmsskolas izglītības skolotājas:

Vita Girsa; Aleksandra Masļakova; Larisa Jakovļeva;

Olga Bogdāne; Nataļja Lipska; Anita Spila; Aleksandra Beluza.