Iestāde

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pirmsskolas programmās bērni rotaļājas un mācās, gatavojas skolai, un katram mazajam ķiparam atrodas sava saulainā vieta tajā.

Ik viens mēs esam īpašs un ik vienam no mums ir vajadzīgas rūpes, lai izaugtu liels, tā domā ik katrs pirmsskolas darbinieks, audzinot, lolojot un skolojot mazos audzēkņus.

Izglītības iestāde realizē 10 speciālās pirmsskolas izglītības programmas.

Iestāde uzņem bērnus no 2 gadu vecuma pēc Pedagoģiski medicīniskās komisijas (PMK) atzinuma, saskaņā ar 31.08.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.820.

IESTĀDES DARBA LAIKS

Pirmdienās no pl. 7.00 līdz 18.30

Pārējās darba dienās no pl. 7.00līdz 18.00

Iestādē darbojas 4 grupas no kurām 2 ir ar diennakts apmeklējuma režīmu

no pirmdienas plkst. 7.00 līdz piektdienai plkst. 18.00.

Izglītības iestādes gupas:

1.grupa “Taurentiņš”;

2.grupa “Mārīte”;

3.grupa “Bitīte”;

4.grupa “Spārīte”.