Iepirkumi

Darbi aktu zāles telpā
Noslēdzies TEHNISĀ SPECIFIKĀCIJA (īpašie noteikumi) Darbi aktu zāles telpā jāveic vienlaicīgi jeb saskaņotā laikā ar būvuzņēmēju, kurš izpilda būvdarbus "Aktu zāles telpas apdares atjaunošanas un elektrotehniskie remontdarbi Daugavpils 2. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ēkā”. Būvdarbu pabeigšana jāveic līdz 2017. gada 1. augustam. Lasīt vairāk...