DU studentu vizīte pirmsskolā

Šā gada 2.novembrī Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pirmsskolas programmas apmeklēja Daugavpils Universitātes topošie pirmsskolas izglītības skolotāji Mārītes Rozenfeldes vadībā. Vizītes mērķis bija iepazīties ar speciālās pirmsskolas darba specifiku. Viesi tika sagaidīti ar pirmsskolas mūzikas skolotājs Valentīnas Ariševas sarūpēto deju uzvedumu. Turpinājumā direktores vietniece pirmsskolas izglītības jautājumos Vija Larionova studentiem pastāstīja par Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pirmsskolas programmu darbību. V. Larionova klātesošos iepazīstināja ar speciālistu pieejamību un funkciju pirmsskolas programmās, kā arī izglītības iestādes vidi un tās nozīmīgumu darba ar bērniem ar funkcionāliem attīstības traucējumiem. Ar pirmsskolas programmu mācību procesu kopumā studentus iepazīstināja izglītības metodiķe Zane Novicka. Izglītības metodiķe akcentēja plašo pedagoģiskās korekcijas iespēju klāstu ikdienā gan individuālajā darbā gan grupās. Gūtās informācijas nostiprināšanai, studentiem tika sniegta iespēja doties pa visām pirmsskolas grupām, lai iepazītos ar jauno kompetencēs balstīto mācību vides iekārtojumu. Studenti ne tikai varēja apskatīties, pataustīt un pamēģināt visus pieejamos mācību vides elementus un mācību materiālus, bet arī guva informāciju par visu iepriekšminēto materiālu funkcionalitāti un nozīmīgumu mācību procesā bērniem ar funkcionāliem attīstības traucējumiem.

Studenti tika iedalīti trīs grupās. Katrai no tā tika sniegta iespēja iesaistīties mācību procesā kopā ar bērniem. Pirmā studentu grupa devās uz 4.grupiņu un skolotājas Olgas Bogdānes vadībā kopā ar bērniem atkārtoja ceļu satiksmes noteikumus un devās kopīgās rotaļās. Otrā studentu grupa apmeklēja izglītības iestādes 2.grupu, kur kopā ar pirmsskolas izglītības skolotāju Vitu Girsu un bērniem veidoja lielu Latvijas karogu. Savukārt trešā studentu grupa devās uz 3.grupiņu, kur kopā ar skolotāju Aleksandru Masļakovu sāka ieskandināt patriotisma mēnesi novembri.

Pasākuma noslēgumā studentes bija pārsteigtas par redzēto, un atzina, ka redzētais skolotāju darbs ir pārsteidzošs. Viņas apbrīnoja skolotājas par viņu ieguldīto darbu, neizmērojamo sirsnību un mīlestību pret bērniem, kuru novēroja vizītes laikā. Pateicībā par viesmīlīgo uzņemšanu studenti un viņu pasniedzēja M.Rozenfelde pasniedza bērniem mandarīnus un saldu torti.

Sagatavoja: Izglītības metodiķe Zane Novicka