Dalāmies ar savu veikumu

Daugavpils pilsētas 2.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde uzsākot 2017./2018.mācību gadu uzstādīja mērķi izpētīt un apgūt jauno izglītības mūsdienīgai lietpratībai mācību saturu. Tāpēc, pievēršoties jaunajām izglītības tendencēm, iesaistījāmies IIC projektā “Kompetents pedagogs 21.gadsimtā – zināšanas praksē”, kurš norisinājās sadarbībā ar Britu Padomi Latvijā. Projekta laikā pirmsskolas izglītības iestāde izvērtēja savas kvalitatīvās izglītības principus un nolēma ciešāk pievērsties savām mācīšanas stratēģijām, lai tās sasauktos ar jauno izglītības mūsdienīgai lietpratībai mācību saturu un pieeju. Plānojot un vadot kompetencēs balstītas rotaļnodarbības, kurās izmato daudzveidīgas aktīvās mācīšanās metodes, kuras iesaista visas bēram attīstības jomas, kļuva skaidrs, ka ir pienācis laiks mainīties ne tikai sistēmai un pieejai, bet arī mācību videi. Pirmsskolas izglītības iestāde sāka mainīties no ierastās pirmsskolas, kādu pazīstam mēs visu, uz jaunu un kompetenču izglītībai atbilstošāku mācību vidi. Iestādes mērķis bija radīt vidi, kura: iedrošina bērniem pašiem veikt atklājumus; ir mainīga, ļauj īstenot alternatīvus risinājumus; ir droša; pieejama patstāvīgai darbībai; ir brīvāka un tiek mazāk kontrolēta; sniedz iespēju attīstīt savas intereses; kurā ir vieta radošām izpausmēm; piemērota individuālam un grupu darbam; atbilst bērnu vajadzībām. Veidojot mācību vidi mēs domājām ne tikai par kompetenču izglītības prasībām pret to, bet arī par bērnu uztveres veidiem, viņu kognitīvo attīstību, un, protams, vadījāmies pēc principa, ka pirmsskolas izglītības vide pieder pašam bērnam. Rezultātā katrā pirmsskolas grupā parādījās bagātīgi mīksto moduļu stūrīši, kuros bērni var relaksēties, vingrot vai spēlēt dažādas sižeta lomu rotaļas. Tika izveidoti klusuma stūrīši, kur pabūt viena, atpūsties vai nodoties grāmatu lasīšanai. Brīžos, kad ir skumji bērniem ir iespēja ieritināties gaišā, drošā kokonā un izšūpot visas savas raizes bezsvara stāvoklī. Domājot par radošumu, bērniem ir iespēja brīvi doties pie lieliem molbertiem un, kā īstiem māksliniekiem, ņemt rokās otas, zīmuļus vai flomāsterus, lai radītu savu neatkārtojamo mākslasdarbu. Īpaša uzmanība tika veltīta eksperimentiem. Katrā grupā ir kāda vieta, kurā bērns var sabērt kopā dažādas lietas, varbūt kaut ko pagaršot, iespējams pārbaudīt, kā tās strādā, bet, lai darbība būtu mērķtiecīga, bērniem tiek piedāvātas dažādas darbības shēmas, sagaidāmie rezultāti, pētniecības anketas, viss, lai mudinātu bērnus domāt par savu plānoto un iegūto. Domājot par mūsdienīgu pieeju mācību procesā iestādē parādījās interaktīvā grīdu. Interaktīvā grīda sniedz iespēju bērniem apgūt jaunas zināšanas, nostiprināt esošās, apgūt skaitļus un burtus lēkājot pa zaļu pļaviņu, stumdot mākoņus un pat ķerot zivtiņas ūdeņos. Paralēli tam visam, interaktīvā grīda sniedz iespēju attīstīt bērnu koordinācijas prasmes kā telpā tā arī plaknē. Bērnu prieks ir neizmērojams. Ejot laikam līdz pirmsskola uzsāka pirmos soļus programmēšanā. Bērni spēlējoties ar pelēm – robotiem, plānojot to veicamo ceļu, apgūst pēctecības un programmēšanas principus. Tā kā pirmsskolā mācās bērni ar dažādiem funkcionāliem attīstības traucējumiem jo īpaši svarīgi ir piemeklēt visus iespējamos veidus, lai bērni varētu pilnvērtīgi iesaistīties mācību procesā. Izglītības iestāde savā rīcībā ieguva planšetdatorus, kurus izmato individualizējot mācību procesu. Bēri ar BCT vai muskuļu vājumu, kuriem priekšmetu noturēšana savās rociņās prasa lielu piepūli, tagad apgūst burtus, saskaita priekšmetus un veic citas darbības virtuālajā telpā. Tāpat bērni ar autiskā spektra traucējumiem labprātāk koncentrē savu uzmanību uzdevumu veikšanai planšetdatorā, izmato to kā veidu ar kura palīdzību komunicēt ar citiem.

Pirmsskolas darbinieki lepojās ar savu veikumu un mācību gada nogalē pilsētas pirmsskolas izglītības pedagogiem un citiem interesentiem bija iespēja klātienē vērot paveiktās izmaiņas pieredzes apmaiņas pasākumā „Skatījums uz pielāgotu mācību vidi kompetenču pieejas realizācijai”. Pasākuma laikā viesi varēja apmeklēt visas pirmsskolas izglītības iestādes telpas, aptaustīt un pārbaudīt visu mācību materiālu un stūrīšu darbības principus, kā arī pašiem pamēģināt interaktīvās grīdas valdzinājumu. Pēc pieredzes apmaiņas pasākumā dzirdētā un grupās redzētā viesi atzinīgi novērtēja veikumu un izteica apbrīnu.

 

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas 2.speciālās pirmsskolas

izglītības iestādes vadītājas vietniece
Zane Novicka