Patriotiskais novembris

Katrs novembris pirmsskolas izglītības iestādes dzīvē ir notikumiem bagāts mēnesis. Šajā Latvijai tik nozīmīgajā mēnesī, arī Daugavpils pilsētas 2.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē tika organizēti vairāki pasākumi patriotisko jūtu attīstībai.

Kā pirmo, bērni kopā ar savām skolotājām, atzīmēja Lāčplēša dienu. Katra grupa veltīja tematisko pēcpusdienu Lāčplēša sumināšanai. Bērni uzzināja, kas tas tāds ir – Lāčplēsis, spēlēja dažādas dažādas spēles un noskaidroja, kā tieši atzīmē Lāčplēša dienu Latvijā.

Tuvojoties Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai, pirmsskolas izglītības iestādi apmeklēja Zemessardzes 34.Artilērijas bataljona pārstāvji. Zemessargi bērni pastāstīja, ar ko nodarbojas īsti zemessargi, kā viņi trenējas un kā viņi mācās, lai varētu aizsargāt Latvijas iedzīvotājus un arī mazos bērnudārza iemītniekus. Bērni uzdeva daž ne dažādākos jautājumus, piemēram, vai zemessargiem ir tanki, vai zemessargi ēd putras, vai zemessargi bija maziņi u.c. Sagaidītās atbildes bija nozīmīgas mazajiem bērnudārza audzēkņiem, par ko liecināja, bērnu dzīvīgā reakcija un diskusijās radušās atziņas, kā piemēram, bērnu solījums ēst visas bērnudārza putras, lai izaugtu par labiem Latvijas pilsoņiem. Pateicībā par zemessargu brīnišķīgo stāstījumu, sirsnību un atsaucību, bērni nodejoja deju par Latvijas pilsētām, kā arī uzaicināja zemessardzes stipros vīru nodejot ar viņiem latviešu tautas deju.

Sagaidot mēneša vidu, visas grupas apvienojās kopīgās Latvijas dzimšanas dienas svinībās, kuru pamata tēma bija „Vai es zinu, kas ir Latvija”. Pasākuma laikā bērni ne tikai dziedāja dziesmas, skaitīja dzejoļus, dejoja dejas, kuras ir veltītas Latvijai, bet arī atbildēja uz jautājumiem, kuru galvenais uzdevums bija apkopot bērnu zināšanas par Latviju, tās dabu, dzīvniekiem un augiem.

Mēnesis noslēdzās ar bērnu darbu izstādēm grupās par Latviju bērnu acīs, kā arī katrā grupā tika apjautāti vecāki, par viņu ģimenes tradīcijām šo svētku svinēšana. Vecāku atbildes uz jautājumu, kā viņu ģimene pavada 18.novembri, tika apkopoti, izrunāti ar bērniem un izveidoti interesanti, uzskatāmi atbilžu apkopojumi, lai arī paši vecāki varētu iepazīties ar citu grupiņas ģimeņu tradīcijām. Bērna patriotisko jūtu audzināšanai tiek pievērsta uzmanība nepārtrauktā ikdienas darbā, bet novembrī bērniem, tāpat kā ikvienam Latvijas iedzīvotājam un latvietim visā pasaulē ir iespēja piespraust sarkanbaltsarkano karogu un atzīmēt mūsu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu.

 

Informāciju sagatavoja: vadītājas vietniece Zane Novicka