Sadraudzības pirmsskola Lietuvā.

Daugavpils pilsētas 2.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde kopā ar Lietuvas Šeduvas pirmsskolas izglītības iestādi 2017.gada 27.aprīlī Lietuvā organizēja starptautisko konferenci „Kolēģis kolēģim”, kurā pirmsskolas izglītības iestāžu delegāti dalījās savā pedagoģiskā darba pieredzē darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām.

Daugavpils delegāciju sagaidīja ar bērnu uzvedumiem un dziesmām, kam sekoja skolotāju uzvedums – leļļu teātris. Kā atzina pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece A.Jerelevičiene, Šeduvas pirmsskolā lielu uzmanību velta teātrim, tos uzvedot, režisējot, iesaistot bērnus visos teātra veidošanās posmos, bet vislabāk skolotājām pašām patīkot rādīt teātri bērniem kā skatītājiem. Uzvedumiem sekoja iepazīšanās ar lielo pirmsskolas izglītības iestādes teritoriju, tajā savu vietu bija atradis gan burvju mežs, gan pētniecības citplanētiešu kosmosa kuģis, gan brīvdabas teātris. Atgriežoties konferenču zālē, pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja D.Staškūniene pastāstīja par iestādes darba pieredzi apmācot gan jaunos, gan pieredzējušos pedagogus darbā ar speciālo programmu. Savukārt Šeduvas pirmsskolas vadītājas vietniece izklāstīja par veiksmīgo pieredzi pedagoģiskās korekcijas darbā.

Ņemot vērā, ka Lietuvas kolēģiem darbs ar bērniem ar speciālajām vajadzībām ir uzsākts pavisam nesen, tad Daugavpils pilsētas 2.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes delegācijas galvenais uzstādījums bija dalīties pedagoģiskās korekcijas metožu un paņēmienu labās prakses piemēros.

Iestādes vadītāja V.Larionova pastāstīja „Par pirmsskolas izglītības sistēmu Latvijā un pedagogu kvalifikācijas celšanas iespējām”. Savukārt vadītājas vietniece Z.Isajeva izklāstīja par „Pirmsskolas izglītības iestādes mācību procesa organizāciju”. Iestādes psiholoģe V.Smuļko pastāstīja kolēģiem par motorikas nozīmi pedagoģiskās korekcijas procesā, un kā tā ietekmē domāšanas procesus, kam sekoja divu video nodarbību demonstrācija, lai kolēģiem uzskatāmi parādītu, kā tiek organizētas rotaļnodarbības pirmsskolas izglītības iestādē. Speciāliste I.Žulibina iepazīstināja klātesošos ar masāžas iespējām pedagoģiskās korekcijas darbā – „Intelektuālā masāža izmantošanas iespējas pirmsskolā”. Logopēde L.Ģermane dalījās sava darba pieredzē vadot logoritmiku, atklājot tās organizēšanas principus. Speciālais pedagogs I.Jukša iepazīstināja dalībniekus ar smadzeņu pusložu funkcionēšanas asimetriju un tās īpatnībām, kas ir jāņem vērā veicot pedagoģisko korekciju. Turpinājumā vadītājas vietniece Z.Isajeva pastāstīja par fizioterapeita būtisko nozīmi pirmsskolas izglītības iestādē ne tikai fiziskās, bet arī psihiskās sfēras korekcijā un nodemonstrēja Kinezioloģijas praktisko pielietojumu prāta darbības attīstībā. Turpinot konferences praktisko daļu Speciālā pedagoģe T.Maņkovska stāstīja un demonstrēja praktisko pieredzi Montesori pedagoģijas principu realizācijā Daugavpils pilsētas 2.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē. Visi delegāti bija gandarīti par lielo darba apjomu, iegūtajām jaunajām zināšanām, kā arī lietuviešu kolēģi atzīmēja Daugavpils pilsētas 2.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes pedagogu augstos zinātniskuma pakāpi, jo īpaši tāpēc, ka katrs pedagogs skaidri zina, ko un kāpēc viņš dara.

Konferences noslēgumā abas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāja parakstīja savstarpēju sadarbības līgumu, kļūstot par parterpirmsskolām.