Mēs PAR zaļu Latviju!

Kā ziņo pasākuma organizatori, šogad Lielās Talkas laikā tika sakopts rekordliels skaits talkošanas vietu – gandrīz 2000 vietas Latvijā un arī Eiropā, bet talkotāju skaits ir sasniedzis vismaz 200 000 cilvēku. Arī Daugavpils pilsētas 2.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi un skolotāji bija šo talkotāju vidu. 2017.gada 21.aprīlī pirmsskolā norisinājās Lielā talka, kuras galvenais mērķis bija sagatavot rotaļu laukumiņu jaunai vasaras sezonai, kura vairs nav aiz kalniem. Talkai pirmsskolā ir sava audzinošā nozīme, tā veicina pilsonisko apziņu, darbmīlestību un, protams, komandas saliedētību, kā arī sniedz iespēju jautri pavadīt laiku, jo komandas darbs vienmēr ir vairojis pozitīvas emocijas. Bērni kopā ar skolotājām, speciālajiem pedagogiem un auklītēm devās uz savām verandām, kurās ieviesa lielo kārtību, izšķiroja rotaļlietas un citas mantas, izlēma, kura lieta vēl ir derīga rotaļām, kura mācībām, bet kurai laiks pamest pirmsskolas izglītības iestādi. Kad visi darbi bija padarīti, noslēgumā visi talkas dalībnieki, izbaudot gandarījumu par paveikto, mielojās pie karstas tējas krūzes, labākajās latviešu talkas tradīcijās.

Paldies visiem, kas pielika savu roku, lai mūsu iestādes teritorija taptu sakoptāka.