Savu dienu sākot, mēs cenšamies radīt bērnos smaidu un labu noskaņojumu. Kas gan var būt labāks par piedāvājumu bērniem paspēlēt jaunu un jautru spēli? Ar šo domu mēs iesaistījāmies eTwinning projektā “Traditional kids’ games”, kas tulkojumā ir “Tradicionālās bērnu spēles”. Šī projekta mērķis ir iepazīties ar dažādu pasaules valstu tradicionālām spēlēm bērniem. Šajā projektā piedalās skolas no 8 valstīm, kuras kopā dalās pieredzē ar tradicionālām bērnu spēlēm viņu valstīs. Bērniem ir lieliska iespēja salīdzināt Latvijas tradicionālās spēles ar citu valstu tradicionālām spēlēm.

Lasīt vairāk…

Latvijas dabas skaistums ietver ne vien ik vasaru ziedošās košās puķes, sulīgi zaļos lakstus un staltos kokus, bet arī dzīvniekus, kas raduši patvērumu mūsu mežu un lauku plašumos. Ar šo skaito domu mēs, 3.grupa “Bitītes” iesaistījāmies starptautiskā eTwinning projektā „Full land of wild animals”, kas no angļu valodas tulkojams, kā „Pilna zeme ar meža dzīvniekiem”. Projekta mērķis ir vairāk iemācīties par savas valsts meža dzīvniekiem caur radošu darbošanos. Šājā projektā piedalās dažādas eTwinning valstis, tādas kā: Turcija; Vācija; Spānija; Rumānija; Polija; Grieķija; Bulgārija; Islande; Lietuva; Portugāle; Čehija; Ukraina; Latvija.

Lasīt vairāk…

       Mūsu lielajā pasaulē ir daudz valstu un katrā valstī ir daudz dažādu pilsētu, kurā dzīvo bērni. Mūsu lielā pasaulē katram ir sava mīļākā pilsēta, un tā noteikti ir dzimta pilsēta vai pilsēta, kurā dzīvo. Un visas dzīves garumā mēs savās sirdīs nesam gabaliņu no tās. Audzinot un lolojot mūsu bērnos patriotiskās jūtas, mēs audzinām un lolojam mīlestību pret savu pilsētu.

Lasīt vairāk…

Šā gada 2.novembrī Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pirmsskolas programmas apmeklēja Daugavpils Universitātes topošie pirmsskolas izglītības skolotāji Mārītes Rozenfeldes vadībā. Vizītes mērķis bija iepazīties ar speciālās pirmsskolas darba specifiku. Viesi tika sagaidīti ar pirmsskolas mūzikas skolotājs Valentīnas Ariševas sarūpēto deju uzvedumu. Lasīt vairāk…

Daugavpils pilsētas 2.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde uzsākot 2017./2018.mācību gadu uzstādīja mērķi izpētīt un apgūt jauno izglītības mūsdienīgai lietpratībai mācību saturu. Tāpēc, pievēršoties jaunajām izglītības tendencēm, iesaistījāmies IIC projektā “Kompetents pedagogs 21.gadsimtā – zināšanas praksē”, kurš norisinājās sadarbībā ar Britu Padomi Latvijā. Projekta laikā pirmsskolas izglītības iestāde izvērtēja savas kvalitatīvās izglītības principus un nolēma ciešāk pievērsties savām mācīšanas stratēģijām, lai tās sasauktos ar jauno izglītības mūsdienīgai lietpratībai mācību saturu un pieeju. Lasīt vairāk…

2017.gada 14. decembrī Daugavpils pilsētas 2.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē ieradās labdarības gariņš ar savu labo rūķu deleģētiem pārstāvjiem, kuri atnesa bērniem prieku, dziesmas, dejas un jauka, siltas, pūkainas un mīļas ziemassvētku dāvanas. Lasīt vairāk…

Katrs novembris pirmsskolas izglītības iestādes dzīvē ir notikumiem bagāts mēnesis. Šajā Latvijai tik nozīmīgajā mēnesī, arī Daugavpils pilsētas 2.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē tika organizēti vairāki pasākumi patriotisko jūtu attīstībai. Lasīt vairāk…

Jau ceturto gadu pēc kārtas Daugavpils pilsētas 2. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde piedalās UNESCO nedēļas aktivitātēs kultūras mantojuma apzināšanā. UNESCO nedēļa norisinājās no 2017. gada 9. līdz 15. oktobrim.
Atzīmējot mūsdienu pasaules mainīgo dabu, aktuāls kļūst jautājums par vērtībām, kas vieno un sniedz stabilitātes, piederības un sakņu izjūtu. Lasīt vairāk…

Esam Akctīvi

30.09.17

Katru gadu mēs, Daugavpils pilsētas 2.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi un sklotāji, aktīvi iesaistāmies Eiropas Sporta nedēļa Latvijā un visā Eiropā sportiskajās aktivitātēs, kuras organizējam savā pirmsskolā. Šogad tā norisinājās no 23. līdz 30. septembrim. Lasīt vairāk…

Kā katru gadu arī šajā gadā visa pirmsskolas izglītības iestāde vienojās lielā Miķeļdienas svinību aplī.

Miķeļdiena pēc būtības ir rudens saulgriežu svētki, kurus svinam 29. septembrī, Lasīt vairāk…