Šā gada 2.novembrī Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pirmsskolas programmas apmeklēja Daugavpils Universitātes topošie pirmsskolas izglītības skolotāji Mārītes Rozenfeldes vadībā. Vizītes mērķis bija iepazīties ar speciālās pirmsskolas darba specifiku. Viesi tika sagaidīti ar pirmsskolas mūzikas skolotājs Valentīnas Ariševas sarūpēto deju uzvedumu. Lasīt vairāk…

Daugavpils pilsētas 2.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde uzsākot 2017./2018.mācību gadu uzstādīja mērķi izpētīt un apgūt jauno izglītības mūsdienīgai lietpratībai mācību saturu. Tāpēc, pievēršoties jaunajām izglītības tendencēm, iesaistījāmies IIC projektā “Kompetents pedagogs 21.gadsimtā – zināšanas praksē”, kurš norisinājās sadarbībā ar Britu Padomi Latvijā. Projekta laikā pirmsskolas izglītības iestāde izvērtēja savas kvalitatīvās izglītības principus un nolēma ciešāk pievērsties savām mācīšanas stratēģijām, lai tās sasauktos ar jauno izglītības mūsdienīgai lietpratībai mācību saturu un pieeju. Lasīt vairāk…

2017.gada 14. decembrī Daugavpils pilsētas 2.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē ieradās labdarības gariņš ar savu labo rūķu deleģētiem pārstāvjiem, kuri atnesa bērniem prieku, dziesmas, dejas un jauka, siltas, pūkainas un mīļas ziemassvētku dāvanas. Lasīt vairāk…

Katrs novembris pirmsskolas izglītības iestādes dzīvē ir notikumiem bagāts mēnesis. Šajā Latvijai tik nozīmīgajā mēnesī, arī Daugavpils pilsētas 2.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē tika organizēti vairāki pasākumi patriotisko jūtu attīstībai. Lasīt vairāk…

Jau ceturto gadu pēc kārtas Daugavpils pilsētas 2. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde piedalās UNESCO nedēļas aktivitātēs kultūras mantojuma apzināšanā. UNESCO nedēļa norisinājās no 2017. gada 9. līdz 15. oktobrim.
Atzīmējot mūsdienu pasaules mainīgo dabu, aktuāls kļūst jautājums par vērtībām, kas vieno un sniedz stabilitātes, piederības un sakņu izjūtu. Lasīt vairāk…

Esam Akctīvi

30.09.17

Katru gadu mēs, Daugavpils pilsētas 2.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi un sklotāji, aktīvi iesaistāmies Eiropas Sporta nedēļa Latvijā un visā Eiropā sportiskajās aktivitātēs, kuras organizējam savā pirmsskolā. Šogad tā norisinājās no 23. līdz 30. septembrim. Lasīt vairāk…

Kā katru gadu arī šajā gadā visa pirmsskolas izglītības iestāde vienojās lielā Miķeļdienas svinību aplī.

Miķeļdiena pēc būtības ir rudens saulgriežu svētki, kurus svinam 29. septembrī, Lasīt vairāk…

Veselības nedēļa jeb MOVE  ir ikgadēja lielākā Eiropas “sports visiem” kampaņa, kuras vīzija ir līdz 2020.gadam iesaistīt fiziskajās aktivitātēs par 100 miljoniem vairāk eiropiešu. Jau otro gadu pēc kārtas tajā piedalās arī Daugavpils pilsētas 2.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, piedāvājot saviem audzēkņiem un viņu vecākiem sportiskas, veselīgas un fiziskas aktivitātes. Lasīt vairāk…

Daugavpils pilsētas 2.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde kopā ar Lietuvas Šeduvas pirmsskolas izglītības iestādi 2017.gada 27.aprīlī Lietuvā organizēja starptautisko konferenci „Kolēģis kolēģim”, kurā pirmsskolas izglītības iestāžu delegāti dalījās savā pedagoģiskā darba pieredzē darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Lasīt vairāk…

Kā ziņo pasākuma organizatori, šogad Lielās Talkas laikā tika sakopts rekordliels skaits talkošanas vietu – gandrīz 2000 vietas Latvijā un arī Eiropā, bet talkotāju skaits ir sasniedzis vismaz 200 000 cilvēku. Arī Daugavpils pilsētas 2.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi un skolotāji bija šo talkotāju vidu. Lasīt vairāk…