Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pirmsskolas skolotāji, strādājot saskaņā ar jauno mācību saturu atbilstoši „Skola 2030” iecerēm, ir manījuši savus paradumus pavadot laiku ārā. Ir ļoti svarīgi sarunāties, sadarboties, saprast vienam otru un darboties visiem kopā, lai bērns ir priecīgs izzinot un, lai zināšanas, ko viņš iegūst, balstās uz bērna pieredzi un prasmēm.

Lasīt vairāk…

        Jau vairāku gadu garumā Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pirmsskolas izglītības grupās ir izveidojusies jauka tradīcija, kuras galvenais mērķis ir bērniem, viņu vecākiem un skolotājām pirmssvētku noskaņās pavadīt kopā laiku lietderīgi un radoši, veicinot audzinošo un izglītojošo mērķu sasniegšanu ārpus tiešā mācību darba.

Lasīt vairāk…

2019.gada 13.maijā Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pirmsskolu apmeklēja Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātes 3.kursa studentes. Apgūstot speciālo pedagoģiju asoc. prof. M.Rozenfeldes vadībā, studentēm bija iespēja gūt ieskatu praktiskā darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām.

Lasīt vairāk…

2019.gada 10.aprīlī Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pirmsskolā viesojās mācību centra „Fibra” programmas Aprūpētāji sociālajās organizācijās studenti kopā ar savu pasniedzēju Olgu Maļcevu. Viesu mērķis bija klātienē iepazīties ar speciālās izglītības iestādes darbību, gūt jaunas idejas un atzinumus savai gaidāmajai profesionālajai darbībai.

Viesus sagaidīja pirmsskolas kolektīvs „Kaleidoskops” ar muzikālu sveicienu „Klausies kā sirsniņa pukst” pirmsskolas mūzikas skolotājas Valentīnas Ariševas pavadībā. Priekšnesums bija tik sirsnīgs, ka aizkustināju ikvienu sirdi ar savu mīļumu, bērnu centību un smaidiem.

Lasīt vairāk…

Savu dienu sākot, mēs cenšamies radīt bērnos smaidu un labu noskaņojumu. Kas gan var būt labāks par piedāvājumu bērniem paspēlēt jaunu un jautru spēli? Ar šo domu mēs iesaistījāmies eTwinning projektā “Traditional kids’ games”, kas tulkojumā ir “Tradicionālās bērnu spēles”. Šī projekta mērķis ir iepazīties ar dažādu pasaules valstu tradicionālām spēlēm bērniem. Šajā projektā piedalās skolas no 8 valstīm, kuras kopā dalās pieredzē ar tradicionālām bērnu spēlēm viņu valstīs. Bērniem ir lieliska iespēja salīdzināt Latvijas tradicionālās spēles ar citu valstu tradicionālām spēlēm.

Lasīt vairāk…

Latvijas dabas skaistums ietver ne vien ik vasaru ziedošās košās puķes, sulīgi zaļos lakstus un staltos kokus, bet arī dzīvniekus, kas raduši patvērumu mūsu mežu un lauku plašumos. Ar šo skaito domu mēs, 3.grupa “Bitītes” iesaistījāmies starptautiskā eTwinning projektā „Full land of wild animals”, kas no angļu valodas tulkojams, kā „Pilna zeme ar meža dzīvniekiem”. Projekta mērķis ir vairāk iemācīties par savas valsts meža dzīvniekiem caur radošu darbošanos. Šājā projektā piedalās dažādas eTwinning valstis, tādas kā: Turcija; Vācija; Spānija; Rumānija; Polija; Grieķija; Bulgārija; Islande; Lietuva; Portugāle; Čehija; Ukraina; Latvija.

Lasīt vairāk…

       Mūsu lielajā pasaulē ir daudz valstu un katrā valstī ir daudz dažādu pilsētu, kurā dzīvo bērni. Mūsu lielā pasaulē katram ir sava mīļākā pilsēta, un tā noteikti ir dzimta pilsēta vai pilsēta, kurā dzīvo. Un visas dzīves garumā mēs savās sirdīs nesam gabaliņu no tās. Audzinot un lolojot mūsu bērnos patriotiskās jūtas, mēs audzinām un lolojam mīlestību pret savu pilsētu.

Lasīt vairāk…

Šā gada 2.novembrī Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pirmsskolas programmas apmeklēja Daugavpils Universitātes topošie pirmsskolas izglītības skolotāji Mārītes Rozenfeldes vadībā. Vizītes mērķis bija iepazīties ar speciālās pirmsskolas darba specifiku. Viesi tika sagaidīti ar pirmsskolas mūzikas skolotājs Valentīnas Ariševas sarūpēto deju uzvedumu. Lasīt vairāk…

Daugavpils pilsētas 2.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde uzsākot 2017./2018.mācību gadu uzstādīja mērķi izpētīt un apgūt jauno izglītības mūsdienīgai lietpratībai mācību saturu. Tāpēc, pievēršoties jaunajām izglītības tendencēm, iesaistījāmies IIC projektā “Kompetents pedagogs 21.gadsimtā – zināšanas praksē”, kurš norisinājās sadarbībā ar Britu Padomi Latvijā. Projekta laikā pirmsskolas izglītības iestāde izvērtēja savas kvalitatīvās izglītības principus un nolēma ciešāk pievērsties savām mācīšanas stratēģijām, lai tās sasauktos ar jauno izglītības mūsdienīgai lietpratībai mācību saturu un pieeju. Lasīt vairāk…

2017.gada 14. decembrī Daugavpils pilsētas 2.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē ieradās labdarības gariņš ar savu labo rūķu deleģētiem pārstāvjiem, kuri atnesa bērniem prieku, dziesmas, dejas un jauka, siltas, pūkainas un mīļas ziemassvētku dāvanas. Lasīt vairāk…